อะซีโตน (Acetone)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สารเคมี

Share

อะซ๊โตน (Acetone)

คือ ของเหลวที่ระเหยได้ มีกลิ่นคล้ายมิ้นท์ ไม่มีสี แต่สามารถติดไฟได้ง่าย โดยมีจุดเดือดที่ 56.5 °C จุดหลอมเหลว -95 °C เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทคีโตนที่ไม่มีองค์ประกอบของกลุ่มฮาโลจีเนตเต็ต (Halogenated) มักใช้ในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นตัวทำลายสารต่าง ๆ และยังสามารถผลิต สกัดได้จากธรรมชาติ และสังเคราะห์ทางเคมีจากปิโตรเลียม

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

“Facebook เพจ : Nthailand”

โทร. 056-000857

 

Powered by MakeWebEasy.com